Sunday, 2 April 2023

กกต.เคาะแล้ว แบ่งเขตเลือกตั้ง 400 เขตตามจำนวนราษฎร กทม.สูงสุด 33 เขต

02 Feb 2023
15

กกต.ประกาศ แบ่งเขตเลือกตั้ง ตามปริมาณประชาชน 400 คน 400 เขต จัดแจงเสนอ สำนักเลขาคณะรัฐมนตรีลงประกาศราชกิจจานุเบกษาถัดไปที่ทำการคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพินิจพิเคราะห์ระบุปริมาณผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะควรมี รวมทั้งปริมาณเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด โดยตรึกตรองจากปริมาณพลเมืองทั่วราชอาณาจักรในวันที่ 31 เดือนธันวาคม 2565ซึ่งมีปริมาณ 6ข่าวด่วน6,090,475 คน ก็เลยมีปริมาณประชาชนโดยเฉลี่ยโดยประมาณ 156,226 คน ต่อปริมาณส.ส.หนึ่งคน แล้วก็เสนอร่างประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งกล่าวถึงการแบ่งเขตเลือกตั้งส.ส. พ.ศ แล้วก็กระบวนการแบ่งเขตเลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งไตร่ตรองแล้วลงความเห็นเห็นดีเห็นงามจากที่ที่ทำการคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนออีกทั้ง 2 เรื่อง โดยมีปริมาณผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและก็เขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด 400 คน 400 เขตดังนี้ ที่ทำการคณะกรรมการการเลือกตั้งจะได้ส่งเรื่องดังที่พูดมาแล้วข้างต้นให้สลค.ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาอย่างรวดเร็วถัดไป